Güney Sudan'da Faaliyet Gösterecek Firmalarımıza Yönelik Duyuru

Juba Büyükelçiliği 30.01.2019

İç barışını sağlamak için gayret gösteren, kurumsal ve yasal kapasitesini geliştirmeye çalışan genç bir ülke olan Güney Sudan Cumhuriyeti’nde (GSC) faaliyetlerini sürdüren veya gelecekte faaliyet gösterecek firmalarımızın son dönemde yaşadığı bazı sıkıntıların aşılmasını teminen ülkeye giriş vizesi ile oturma ve çalışma izinleri alınmasına ilişkin özet bilgiler aşağıda sunulmuştur. Firmalarımızın planlamalarını aşağıda belirtilen çerçevede yapması, işlemlerin sorunsuz gerçekleştirilmesinde kolaylık sağlayacaktır. Diplomatik pasaport hamilleri dışındaki vatandaşlarımız vizeye tabidir.

Ülkede fiilen iş görecek çalışanlar için öncelikle GSC’nin Ankara Büyükelçiliği’nden ülkeye giriş vizesi alınması gerekmektedir. Büyükelçiliğin vize etiketi basma ve 100 ABD Doları olan vize ücretini tahsil etme imkânları bulunmamaktadır (Ankara’daki GSC Büyükelçiliğinin sözkonusu imkânlarının tamamlanması yönünde tarafımızdan gerekli girişimlerde bulunulmuştur). Bu nedenle, ülkeye tek güvenli giriş kapısı niteliği taşıyan Juba Uluslararası Havalimanından giriş sırasında vize yerine kullanılmak üzere Büyükelçilikçe “ıslak imzalı resmi bir yazı” düzenlenmektedir. Vize ücreti olan 100 ABD Doları da ülkeye girişte havalimanında ilgili Göç İdaresi’nce tahsil edilmektedir. Paralel olarak, sözkonusu “ıslak imzalı yazının bir örneğinin” ve “pasaport kopyalarının” ülkedeki şirket temsilcisinin kapak yazısı ekinde GSC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi’ne tasdik ettirilerek, çalışanlarımızın uçağının inmesi öncesinde Havalimanına iletilmesi beklenmektedir.

Bazı uçak firmalarının, transit seyahatler haricinde, Türkiye dışından Güney Sudan’a gelecek Türk vatandaşları için, Ankara’daki Güney Sudan Büyükelçiliği’nin vermiş olduğu “ıslak imzalı yazıyı” kabul etmediği ve vatandaşlarımızı uçağa almadıkları bilgisi alınmıştır. Firmalarımız ve vatandaşlarımızın muhtemel mağduriyetlerinin önlenmesi maksadıyla yolculuk öncesinde uçak firmalarından durumu kontrol etmeleri ve alınacak yanıt doğrultusunda bulundukları ülkelerden Güney Sudan vizesi temin etmelerinde fayda görülmektedir.

Ülkeye ilk giriş için zorunlu olan ve bir aylık süreli verilen giriş vizesinin ardından altı aylık oturma izni almak amacıyla GSC İçişleri Bakanlığı Yabancılar Şubesi’ne başvurulması, bu kaydın pasaporta işlenmesi gerekmektedir. Kayıt ücreti 1.500 Güney Sudan Poundu (yaklaşık 6 ABD Doları)’dur.

Takip eden süreçte çalışma izni başvurusunun GSC Çalışma Bakanlığı’na yapılması gerekmektedir. Çalışana ilişkin bilgilerin yer aldığı bir “formun” doldurularak, pasaport ve Firma tarafından yazılacak, kişinin hangi pozisyonda ve ücretle çalıştırılacağı gibi bilgileri içeren bir Niyet Mektubu’nun ibrazı gerekmektedir. Bu “form” için 100 ABD Doları ücret alınmaktadır. Konuya ilişkin Bakanlık resmi yazısının bir örneği ekte sunulmuştur. Çalışanın hangi pozisyonda görev alacağına bağlı olarak değişen çalışma izni ücretleri tahsil edilmektedir. Ücretlere dair Bakanlık resmi yazısının örneği keza ekte maruzdur.

Firmalarımıza başarılar diliyor, Büyükelçiliğimiz kapılarının tüm iş insanlarımıza açık olduğunu vurgulayarak, saygılarımızı sunuyoruz.

Ek: 2

İlgili Dosyalar

Application Form&Card Fee - 2019.pdf

Work Permit Fees - 2019.pdf

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
30.3.2018 2.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
16.5.2018 16.5.2018 Ordu Günü
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
9.7.2018 9.7.2018 Bağımsızlık Günü
30.7.2018 30.7.2018 Şehitleri Anma Günü
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2018 26.12.2018 Noel Bayramı