Güney Sudan'da Faaliyet Gösterecek Firmalarımıza Yönelik Duyuru

Juba Büyükelçiliği 19.02.2020

İç barışını sağlamak için gayret gösteren, kurumsal ve yasal kapasitesini geliştirmeye çalışan genç bir ülke olan Güney Sudan Cumhuriyeti’nde (GSC) faaliyetlerini sürdüren veya gelecekte faaliyet gösterecek firmalarımızın son dönemde yaşadığı bazı sıkıntıların aşılmasını teminen ülkeye giriş vizesi ile oturma ve çalışma izinleri alınmasına ilişkin özet bilgiler aşağıda sunulmuştur. Firmalarımızın planlamalarını aşağıda belirtilen çerçevede yapması, işlemlerin sorunsuz gerçekleştirilmesinde kolaylık sağlayacaktır.

Diplomatik pasaport sahipleri dışındaki vatandaşlarımız Güney Sudan’a seyahatlerinde vizeye tabidir. Ülkede fiilen iş görecek çalışanlar için öncelikle GSC’nin Ankara Büyükelçiliği’nden ülkeyegiriş vizesialınması gerekmektedir. Büyükelçiliğin vize etiketi basma ve 100 ABD Doları olan vize ücretini tahsil etme imkânları bulunmamaktadır (Ankara’daki GSC Büyükelçiliğinin sözkonusu imkânlarının tamamlanması yönünde tarafımızdan gerekli girişimlerde bulunulmuştur). Bu nedenle, ülkeye tek güvenli giriş kapısı niteliği taşıyan Juba Uluslararası Havalimanından giriş sırasında vize yerine kullanılmak üzere Büyükelçilikçe “ıslak imzalı resmi bir yazı” düzenlenmektedir. Sözkonusu “ıslak imzalı yazının bir örneğinin” ve “pasaport kopyalarının” ülkedeki şirket temsilcisinin kapak yazısı ekinde GSC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi’ne tasdik ettirilerek, çalışanlarımızın uçağının inmesi öncesinde Havalimanına iletilmesi beklenmektedir. Ankara’dan vize/ıslak imzalı resmi yazı alınamamış olması halinde, ülkeye girişte havalimanında ilgili Göç İdaresi’nce 125 ABD Doları tahsil edilmektedir.

Bazı uçak firmalarının, transit seyahatler haricinde, Türkiye dışından Güney Sudan’a gelecek Türk vatandaşları için, Ankara’daki Güney Sudan Büyükelçiliği’nin vermiş olduğu “ıslak imzalı yazıyı” kabul etmediği ve vatandaşlarımızı uçağa almadıkları bilgisi alınmıştır. Firmalarımız ve vatandaşlarımızın muhtemel mağduriyetlerinin önlenmesi maksadıyla yolculuk öncesinde uçak firmalarından durumu kontrol etmeleri ve alınacak yanıt doğrultusunda bulundukları ülkelerden Güney Sudan vizesi temin etmelerinde fayda görülmektedir.

Ülkeye ilk giriş için zorunlu olan ve bir aylık süreli verilen giriş vizesinin ardından altı aylıkoturma iznialmak amacıyla GSC İçişleri Bakanlığı Yabancılar Şubesi’ne başvurulması, bu kaydın pasaporta işlenmesi gerekmektedir. Kayıt ücreti 1.500 Güney Sudan Poundu, (yaklaşık 6 ABD Doları), oturma izni yıllık ücreti 250 ABD Doları’dır.

Oturma izni başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle GSC Çalışma Bakanlığı’na çalışma izni başvuru yapılması gerekmektedir. Bunun içinçalışana ilişkin bilgilerin yer aldığı anılan Bakanlıkça verilen formun doldurularak, firma tarafından yazılacak, kişinin hangi pozisyonda ve ücretle çalıştırılacağı gibi bilgileri içeren bir Niyet Mektubu ile pasaportun ibraz edilmesi gerekmektedir. Çalışma izni formu için 100 ABD Doları ücret alınmaktadır. Konuya ilişkin Bakanlık resmi yazısının bir örneği ekte sunulmuştur. Çalışanın hangi pozisyonda görev alacağına bağlı olarak değişen çalışma izni ücretleri tahsil edilmektedir. Ücretlere ilişkin Bakanlık resmi yazısının örneği keza ekte maruzdur.

Çalışma izni alındıktan sonra oturma izni için GSC Cezai Soruşma Birimi’ne parmak izi verilmesi ve polis hastanesinde sağlık kontrolü yaptırılması gerekmektedir.

Güney Sudan’da faaliyet gösterecek firmalarımıza başarılar diliyor, Büyükelçiliğimiz kapılarının tüm iş insanlarımıza açık olduğunu vurgulayarak, saygılarımızı sunuyoruz.

Related Documents

Work Permit Application Form Fee.pdf

Work Permit Fees.pdf

Atatürk

Monday - Friday

09:00 - 17:00

1/1/2020 1/1/2020 New Year's Day
4/17/2020 4/20/2020 Easter
5/1/2020 5/1/2020 Labour Day
5/16/2020 5/16/2020 SPLA Day
5/23/2020 5/26/2020 Eid al-Fitr
7/9/2020 7/9/2020 Independence Day
7/30/2020 7/30/2020 Martyrs' Day
7/30/2020 8/3/2020 Eid al-Adha
10/29/2020 10/29/2020 Republic Day (National Day)
12/24/2020 12/26/2020 Christmas